İptal Ve İade Koşulları

1. Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda Sanayi Ltd. Şti. çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız

2. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. MesafeliSözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesineistinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi yada imha olması durumunda, bilet değiştirme/yenibilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı
olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda Sanayi Ltd. Şti geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda Sanayi Ltd. Şti tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda Sanayi Ltd.Şti hiçbir sorumluluk üstlenmez. mucizelersirki.com -turkiyesirki.com.tr yalnızca kredi kartı ile ödeme kabul eder dolayısı ile, iptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarı yalnızca satın alma işleminin yapıldığı kredikartına iade edilir. İade süresi kullanılan kredi kartınınbağlı olduğu bankaya göre değişkenlik gösterebilir.

© Copyright 2018 | Mucizeler Sirki Tüm hakları saklıdır.